Dấu ấn Tình Người nơi địa đầu Tổ quốc

Sáng tác:Toả Muôn Phương
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Dấu ấn Tình Người nơi địa đầu Tổ quốc