Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Sáng tác:
Chủ đề:Sức mạnh nhân đạo
Đang tải...

Lời: Bác đang cùng chúng cháu hành quân