Như có Bác trong ngày vui đại thắng

Sáng tác:
Chủ đề:Sức mạnh nhân đạo
Đang tải...

Lời: Như có Bác trong ngày vui đại thắng