Tình Người chan đầy yêu thương tới những bệnh nhân nghèo trong "Tháng Nhân đạo 2019"

Sáng tác:Quang Huy
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Tình Người chan đầy yêu thương tới những bệnh nhân nghèo trong "Tháng Nhân đạo 2019"