Tình Người "chắp cánh tương lai" cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hà Nam

Sáng tác:Toả Muôn Phương
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Tình Người "chắp cánh tương lai" cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hà Nam