Tình Người chung tay xóa đói giảm nghèo tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Sáng tác:Minh Hồng
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Tình Người chung tay xóa đói giảm nghèo tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng