Tình Người tình ca "Vâng lời Bác dạy"

Sáng tác:
Chủ đề:Sức mạnh nhân đạo
Đang tải...

Lời: Tình Người tình ca "Vâng lời Bác dạy"