Tình người cộng hưởng nơi Bệnh viện E và K2

Sáng tác:Minh Tâm
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Tình người cộng hưởng nơi Bệnh viện E và K2