Đầu xuân mang tình người đến với bệnh nhân K

Sáng tác:Nguyễn Đạo
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Đầu xuân mang tình người đến với bệnh nhân K