Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi 2019: Nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái

Sáng tác:
Chủ đề:Ơn tổ quốc từng ngọn rau tấc đất
Đang tải...

Lời: Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi 2019: Nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái