NỘI QUY CHI HỘI TÁN TRỢ CHỮ THẬP ĐỎ TÌNH NGƯỜI

Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 2011. Chi hội hoạt động theo Điều lệ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; theo đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

NỘI QUY CHI HỘI

 

Điều 1: Mục đích - Ý nghĩa

1. Thực hiện tốt 7 nguyên tắc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu và tiêu chí 7Đ của Chi hội: Đồng duyên, Đồng tâm, Đồng chí hướng, Đúng, Đáng, Đàng hoàng, Đẳng cấp.

2. Tăng cường bảo vệ lợi ích, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng môi trường nhân đạo cho các hội viên (HV), tình nguyện viên (TNV) và cộng tác viên (CTV) của Chi hội.

3. Góp phần thực hiện tốt Nội quy của Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay đã được ban hành ngày 14/11/2016.

 

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối với toàn thể HV, TNV, và CTV của Chi hội.

2. Đối với học viên và tất cả khách đến thăm, làm việc tại Chi hội.

 

Điều 3: Nội dung

1. Không phát tán, tuyên truyền những ấn phẩm, sách liên quan đến tôn giáo, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng đến Chi hội, đến đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Chương trình tuyên truyền các giá trị nhân đạo của Chi hội chỉ phục vụ cho mục đích tuyên huấn nhân đạo và chia sẻ nội bộ cho các HV, TNV, CTV và học viên của Chi hội. Mọi sự sao chép, in ấn, phát tán dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Chi hội là vi phạm pháp luật.

2. Không được tuyên truyền mê tín dị đoan, bán hàng đa cấp hay tổ chức các hoạt động trái pháp luật tại Chi hội. Không quảng cáo, chào bán các sản phẩm cá nhân. Không lưu trữ vũ khí, đạn dược, thuốc súng, dầu lửa hoặc bất kỳ chất nổ, chất dễ cháy, hàng hóa bất hợp pháp, nguy hiểm nào tại Chi hội.

3. Không được tự ý quyên góp tiền bạc và vật chất vì bất cứ mục đích gì khi chưa có thông báo về kế hoạch hoạt động của Chi hội.

4. Không vay tiền và cho vay tiền giữa các thành viên trong Chi hội. Không lợi dụng học viên về tiền bạc.

5. Ăn mặc, nói năng văn minh, lịch sự. Không nói tục, không chê bai, không nói xấu, không kêu ca, không phàn nàn, không nói to ảnh hưởng đến các thành viên của Chi hội cũng như Tòa nhà.

6. Không hút thuốc lá, không rượu bia, không cờ bạc, không quan hệ bất chính trong phạm vi Chi hội.

7. Không được tự tiện điều khiển trang bị điều hòa. Thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự, phát hiện và thông báo kịp thời cho Ban Kiểm soát của Chi hội các hành vi vi phạm trong Chi hội.

8. Giữ gìn vệ sinh chung, không ăn thức ăn có mùi, không tích đồ ăn bừa bãi gây mất vệ sinh trong khu vực Chi hội.

9. Không ở qua đêm trong khu vực Chi hội.

10. HV, TNV, CTV, học viên và khách của Chi hội mang hàng hóa, thiết bị vào Chi hội phải tự bảo quản và chịu sự hướng dẫn của Ban Quản lý văn phòng. Nếu hàng hóa cung cấp cho Chi hội thì phải chịu sự kiểm tra trực tiếp của Ban Quản lý văn phòng và Ban Kiểm soát khi mang vào. Hàng hóa mang ra cũng sẽ được Ban Quản lý văn phòng kiểm tra.

11. Tất cả các bộ phận của Chi hội phải tự sắp xếp khu vực của mình sao cho thống nhất, đẹp và tiện lợi. Không được để các tài liệu và vật phẩm không đúng quy định tại nơi làm việc của các Ban và các Nhóm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban quản lý Tòa nhà.

12. Thời gian mở cửa Văn phòng Chi hội từ 7h30 đến 18h00 hằng ngày (trừ trường hợp đặc biệt). Trước khi ra về từng bộ phận phải kiểm tra, đóng cửa sổ, hạ rèm và tắt tất cả các thiết bị điện của khu vực mình.

13. Đỗ xe đúng vị trí và tuân thủ hướng dẫn của bộ phận bảo vệ Tòa nhà. Nghiêm cấm việc để bất kỳ đồ vật có nguy cơ gây cháy nổ hoặc gây mất an toàn nơi để xe. Nếu người gửi xe không chấp hành đúng quy định này thì Ban quản lý Tòa nhà không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hay thiệt hại xảy ra.

 

Điều 4: Tổ chức thực hiện

1. Chi hội, các Ban và các Nhóm của Chi hội có trách nhiệm thông báo, phổ biến Nội quy này đến tất cả các HV, TNV, CTV và học viên của Chi hội.

2. Mỗi tháng Ban Quản lý văn phòng và Ban Kiểm soát của Chi hội sẽ kiểm tra tất cả các khu vực làm việc của Chi hội 01 lần vào ngày 10 hàng tháng, ngoài ra Ban Quản lý văn phòng và Ban Kiểm soát có thể kiểm tra bất cứ lúc nào việc tuân thủ và thực hiện Nội quy của Chi hội.

3. Mọi HV, TNV, CTV và học viên của Chi hội phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ của mình theo Nội quy này. Trong trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở, tạm dừng hoặc định chỉ hoạt động tại Chi hội tùy theo mức độ vi phạm và phải bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam cho các tổn thất, thiệt hại do mình gây ra.

4. Bản Nội quy này thay thế cho Bản Nội quy đã được Chi hội ban hành ngày 29/09/2017 và sẽ được sửa đổi, bổ sung khi quy định của pháp luật có sự thay đổi, hoặc khi Ban Quản lý Tòa nhà có sự thay đổi, hoặc Chi hội có sự thay đổi, nhằm thực hiện việc quản lý văn phòng Chi hội được tốt hơn./.