Video
11:34

Sinh thời Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến thương binh, liệt sỹ. Người khẳng định thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sỹ là những người có công với tổ quốc với nhân dân...

06/08/2019
10:41

Ngày 12/7/2019, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người thăm tặng các đồng chí thương bệnh binh ở Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và điều dưỡng người có công huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

21/07/2019

Tết vì người nghèo năm 2019

28/01/2019